top of page

אתגרי השוק

ניווט בים של מידע

  • כל החברות והארגונים הגדולים מתמודדים עם הצפה אינסופית של מידע שקיים בארגון וכן עם מידע שוטף: החל מהודעות ששולחים לקוחות במייל או בכל ערוץ אחר, אינספור קבצים שקיימים במערכות המחשוב ועד חומרים שמצויים בארכיונים – דיגיטליים או פיזיים.

  • הטיפול בסוגי המידע השונים כמו גם המענה הנדרש למידע מצריכים כוח אדם ומשאבים רבים.

  • מאגרי מידע רבים הכוללים את המידע הגולמי, החלטות העבר והתוצאות האמיתיות,  יכולים להוות בסיס לקבלת החלטות בעלות משמעות עסקית אדירה, אך קשיי הנגישות והפיענוח של המידע אינם מאפשרים את הניצול האופטימלי של הפוטנציאל הקיים.


המטרה: ייעול כלי העבודה של הלקוחות

  • ניהול חכם של מאגרי המידע של לקוחות ומתן מענה להתמודדות עם מידע בזמן אמת.

  • למידת מכונה ML, מחומרי הארגון ויצירה של תובנות מקצועיות ועסקיות. 

  • פענוח ואינדקס למאגרים עצומים של קובצי מסמכים.

  • פיענוח מסמכים מעמיק שמאפשר קבלת החלטות עסקיות על סמך הנתונים.

  • ארכיונים לאומיים וביטחוניים, כמו גם ארכיונים של הגופים הפיננסיים, בתי החולים, חברות ביטוח ועוד, כוללים מאות מיליוני קבצים ומסמכים שמצריכים פיענוח, ניהול מידע, ושימוש במידע.

bottom of page