top of page
future-artificial-intelligence-robot-cyborg.jpg

גישת AI היברידית

יצירת פתרונות מותאמים לצורכי הלקוחות, שמבוססים על חיבור בין שימוש ב-AI ולמידת מכונה ML, שמבוסס על אימון וניתוח של כמויות גדולות של מידע ומסמכים, לבין טכנולוגיה מבוססת חוקים ואלגוריתמים שיכולה לתת פתרון גם במצבים של מיעוט נתונים.
הפתרון ההיברידי מתבסס גם על מילונים ייעודיים שעוזרים בניתוח השפה, וגם מאפשר שיפור של התוצאות על ידי השילוב של למידת מכונה ML.
החיבור בין שתי הגישות מביא לתוצאות טובות ואמינות יותר ובעלות אחוזי דיוק גבוהים יותר עבור הלקוחות ועבור המשתמשים במערכת.

גישה

פיננסים – בנקים – ניהול השקעות

אצלנו בליבונאה יוצרים פתרונות של ניתוח שפה שמסווגים ומפלחים מידע כלכלי, ומאפשרים אוטומציה של טפסים ומידע מסוגים שונים. 
הפעולות שניתן לבסס על הטכנולוגיה שלנו מגוונות, וכוללות בין השאר זיהוי סוג המסמך, סיווג תביעות, סעיפי חוזה, נתונים אישיים ועוד, לצורך קבלת החלטות עסקיות שונות.
הפעלה של הטכנולוגיה מאפשרת אוטומציה והעלאת התפוקה של ניתוח מסמכים לצוותי חיתום, מייעלת את השירות ללקוחותינו, ומקצצת בזמן ובבירוקרטיה של הלוואות וחוזים לדוגמא.

future-artificial-intelligence-robot-cyborg (1).jpg
פיננסים
virus-protection-cyber-attack-block-cyber-security-information-privacy-concept_edited.png

חברות ביטוח

הקטנת הסיכון של החברה המבטחת על ידי איתור חשיפה לסיכונים שונים, וכך להפחית בתביעות כנגד החברה, ולהעצים את יכולות החברה לנהל את הסיכונים בצורה יעילה יותר.

ביטוח

בתי חולים – קופות חולים

הבנה וחילוץ של פרטים חיוניים מתוך דוחות רפואיים חוסך זמן רב ומאפשר תפוקה טובה יותר של צוותי הרפואה הקיימים, וכן מאפשר ביצוע מחקרים רוחביים שמתבססים על מידע רב ומגוון.

בתי חולים

ארכיונים ציבוריים - ארכיונים פרטיים

הארכיונים הציבוריים בישראל כוללים מיליארדי מסמכים, שחלק ניכר מהם צריכים להיות מונגשים לציבור על פי החוק: ארכיון צה״ל, קק״ל, הספריה הלאומית, גופים ביטחוניים, ארכיון המדינה ועוד רבים אחרים.

ארכיון המדינה לדוגמא מכיל למעלה ממיליארד וחצי מסמכים, ולמרות התקדמות עצומה שנעשתה בארכיון בשנים האחרונות, עדיין מרבית החומר לא נחשף לציבור.

הפעלת הכלים הטכנולוגיים של ליבונאה מאפשרים מגוון רחב של פעולות כחילוץ ישויות ידע, סימון מידע מסווג, סימון מידע רגיש, יצירת תקציר, רישום מטה דאטה, יצירת חתכים מתוך המידע, גיבוש מסקנות סטטיסטיות ועוד, והם ישמשו הן את המדע והן את קובעי המדיניות באופן שכיום עדיין לא ניתן לאמוד את מלוא הפוטנציאל.

ארכיונים

ניהול חדרי דואר

ניתוב של כל המידע שמגיע לארגונים גדולים ממקורות מידע מגוונים על ידי הלקוחות: דוא״ל, ווטסאפ, אפליקציות, מכתבים ועוד.
מערכת ניהול הדואר לוקחת את כל המידע שמוזרם אליה מכל המקורות, מנתחת את המידע ומנתבת אותו לערוצים המתאימים בארגון, לצורך ייעול ושיפור השרות והקשר עם לקוחות.

bank-deposit-safe-boxes-one-open-locker-with-blue-light-inside-angle-view-realistic-interi
ניהול חדרי דואר
bottom of page